Handlekurv


Din handlevogn er tom!

inkl. mva. ekskl.frakt

NOK 0,00

mva. NOK 0,00

Varegruppe
Jakker, Regndress, Salong klær Til Katten Til Hunden
Brukshund Dekaler / Hundebilder / Nøkkelringer Dekken & Refleks Dørmatter / Motivmatter Halsbånd, Kobbel, Seler & Belter Happy Dog Hundefor Hundebur/stål/aluminium/ plast / tekstil m. m Hundegodis Hundehus / Hundeluker Hundeklær / Hundeskjerf Hundeposer / Bæsjeposer Hundesenger, puter, tepper Hundevogner ID-Brikker Leker Mat & Vannskåler Meatlove kjøttpølser Potesokker / Potepleie Provit Hundemat Royal Canin Sikkerhet Stell & Pleie Sykkel & tilbehør Ting & Tang Treningsutstyr til Hund & Menneske Utstilling Valp
TILBUD OUTLET

Parter

“Selger er: DiggiDog v/Toril Hasselgren, Øyungsveien 15, 2034 Holter, registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.: 984 323 794, e-post: post@diggidog.no.

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen.”

Generelt

De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av DiggiDog v/Toril Hasselgren. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra DiggiDog v/Toril Hasselgren så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Priser og levering

Alle priser er oppgitt eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Varene leveres med Posten - til postkassen, eller til nærmeste postkontor.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. 

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. 

Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra DiggiDog v/Toril Hasselgren side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

 Skulle man være så uheldig å få en ordre som er blitt skadet under transport, så må jeg ha følgende: bilder på indre og ytra emballasjen og bilder på skadet innehold. Dette må sendes til meg på mail, da jeg må dokumentere for transporterøren om skader.

 Normalt sett blir alle ordre sendt med posten som servicepakke, det vil si med sporing og forsikring og da er det posten sine satser som gjelder. Bestiller man en liten pakke uten høy verdi på produktet kan man få denne tilsendt som vanlig brev/pakke, men dette må avtales på forhånd, for da må man være klar over at skulle pakken bli borte/ødelagt så blir ikke denne erstattet av Diggidog. Portoen på ordren vil da bli kreditert for melomlegget.

Ordere til Svalbard blir belastet med et tilleg på kr. 218,- 


Vektillegg for ordre som veier over 10 kg, posten sine satser. Dette gjelder på varer som foreksempel bilbur, hundehus, klorestativer, forsekker og andre tunge ting, eller på store ordre. Det vil stå informasjon om dette på det produktet dette gjelder for. Bestiller man ordre som tilsammen overstiger 35 kg kan man ikke sende dette som 1 stk. kolli, posten sine satser, da må ordren deles opp i feks 2 stk kolli. Bestiller man feks bilbur som veier over 35 kg må dette sendes til en bedriftsadresse, da Schenker ikke kjører ut varer til privatpersoner. 

Kundens plikter 

Den som er registrert som kunde hos DiggiDog v/Toril Hasselgren, er ansvarlig for betaling av de ytelser vi eller våre samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra DiggiDog v/Toril Hasselgren side. 

Uavhentede pakker 

Dersom du ikke henter pakken og forholder deg ellers helt passiv, fyller du ikke kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og mister således retten til å gå fra avtalen. 

Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250,- + frakt tur / retur av gjeldene ordre, for å dekke våre utlegg. 

Uavhentede pakker inneholdende "ferskvarer", blir i tillegg fakturert for summen av disse varene. 

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

Reklamasjon 

Før feil meldes til DiggiDog v/Toril Hasselgren, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik DiggiDog v/Toril Hasselgren har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til DiggiDog v/Toril Hasselgren slik at vi kan iverksette tiltak for avhjelp. 

Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir DiggiDog  melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. 

Avhjelp 

DiggiDog v/Toril Hasselgren skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av DiggiDog v/Toril Hasselgren, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med DiggiDog v/Toril Hasselgren, betaler ikke DiggiDog v/Toril Hasselgren disse utgiftene. 

Angrefrist 

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Returneres tilbake innen 14 dager etter at varen er mottatt. Følger i angrefristskjemaet med utvides angreretten til 3 måneder. 

- Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side. (jf. Angrerettloven § 12 punkt a)
 Varen skal ikke ha vært i bruk og den skal selges som ny. Returner varen  i original embalsjen og alle merkelapper skal henge på. 

- Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp og kan ikke benyttes av firmaer (jf Angrerettloven § 6, punkt e) 

-Angreretten gjelder ikke når den samlede kontraktssummen inkludert frakt- og tilleggskostnader som forbrukeren skal betale er under kr 300 i henhold til angrerettsloven §2 seksjon b 

Ekstraordinære forhold 

DiggiDog v/Toril Hasselgren er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis DiggiDog v/Toril Hasselgren godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor DiggiDog v/Toril Hasselgrens kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. 

DiggiDog v/Toril Hasselgren er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra DiggiDog v/Toril Hasselgrens side. 

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34. 

Salgspant/Betalingsvilkår 

DiggiDog v/Toril Hasselgren har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg. 

Endring i vilkårene 

DiggiDog v/Toril Hasselgren forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen. 

Force majeur 

Er DiggiDog v/Toril Hasselgren forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er DiggiDog v/Toril Hasselgren fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.


VÅRT NYHETSBREV